[1890. 12. februar, cirka, onsdag] . [Kristiania]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Nansen.

Tak for dit Brev. Det gjorde mig inderlig ondt at høre, at din Kone[1] havde været saa syg. Jeg skriver til hende én af de nærmeste Dage.

Du finder sikkert vedlagte Stump[2] saare interesseløs. Men alt den Slags er mit halve Liv.

Gud holde sin Haand over Esmann[3].

Din

Herman Bang