[1890, september]. Fredensborg


Fra Herman Bang til Paul (Poul) Langhoff

Fredensborg.

Kære Langhoff.

De vilde allerede nu have modtaget det første Kapitel af min Roman[1], om ikke Fru Nansen[2], der boer her, havde taget, snart sagt, Livet af mig. Jeg kan i et Brev ikke skrive om alt dette. Men send mig strax 20 Kr. saa jeg ‒ som nu Lægen, Gud ske Tak vil ‒ kan faa hende til København.

H.B.

Absolut Taushed om dette. Men send de 20 Kr: strax.