[1890, 13. oktober, mandag] . Fredensborg


Fra Herman Bang til Kristian Dahl

Fredensborg.

Kære Dahl.

Jeg søger desværre hver Dag forgæves de Højesteretsreferater, som holder Dem tilbage i Byen[1].

Kom nu, hvad der saa end loves Dem, bestemt herud Lørdag Aften K. 7½.

Skriv en Artikel til Bergen-Helsingborg om Drachmanns Historien og Teatret. De kan altid faa lidt at vide hos Nansen[2]

Hils.

Deres Ven

H. B.