[1890. 20. november, torsdag] . [Aarhus]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Nansen.

Telegrafen var lukket iaften.

Hermed et lille Brevkort[1]. Jeg er her endnu og kan derfor ikke komme til Middag. Aarhus var ellevildt af Begeistring – mest for den nye Elsker[2]. Birch [3] straaler.

Din

H.B.