[1890. december]. Fredensborg


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fredensborg.

Kære Nansen.

Jeg har i de tre sidste Dage faaet to Breve fra Fruen[1], om jeg ikke kunde sende hende 100 Kr. Desværre har jeg slet intet og har endnu intet Svar paa en Henvendelse til "København"[2]. Faar jeg noget, sender jeg, hvad jeg kan. Hun vil – og maa maaske – nu rejse. Gud véd, hvorhen. Den ulykkelige. Sikkert er det saare slemt. Ellers vilde hun vist ikke komme til mig, som hun véd, intet har.

– – Vil du optage vedlagte Stump. Det er Hennings' Geménhed, det Hele[3]. Brevet er til din Samling.

Din

H.B.