[1890, december] Fredag . Fredensborg


Fra Herman Bang til Peder Jørgensen

Fredensborg. Fredag.

Nej, kære Ven, til Jul kommer jeg ikke. Mit Sind er for trist og tungt. Men inderlig Tak, fordi De vilde have mig ‒ jeg vil tænke paa Dem alle, naar De tænder de klare Julelys dernede[1].

Mange Hilsener til alle i den ganske Villa og til dem i Tilegade[2].

Deres Ven

Herman Bang.