[1890, cirka 1. december] . Fredensborg


Fra Herman Bang til Peder Jørgensen

Fredensborg.

Kære Ven.

Tilgiv, at jeg først nu takker for de inderlige gode Dage dernede paa »Villaen« ‒ hvor Himlen give Dem langt Ophold og glade Dage ‒; men mine Tanker har ofte været dernede trods min Taushed. Tak ogsaa for »Udklippene«. Jo, de tvende »Digterkonger« har jo været slemt tilvands[1]. Naa ‒ os andre kan det ogsaa gaa ilde: da jeg arriverede til[A] Aarhus laa der Depecher fra Grenaa, at man der fuldstændig havde mistet Tillid'en og ikke ønskede min Nærværelse. I Æbeltoft gik det ej bedre. Kunstelskeren ved Toldvæsenet fraraadede mig indstændigt et Besøg hos Molboerne. Saa sad jeg tre Dage i Aarhus med Smerten og Hadsund.

De vil kunne tænke Dem Overskud'et.

Det var en drøvelig Historie, som kun oplivedes af en Sofus Birck-Première[2], hvor jeg paa Parkettets første Bænk glimrede ‒ eller glindsede, ti Klædningsstykket er nu snart ældre ‒ i sort Kjole.

Nu foregaar efter indlagte Program, som ikke vil overvælde Villaen ved Nyhed ‒ Lirekassen her.

Hils nu først og fremmest Deres Kone[3] og sig hende, at jeg paa Grund af manglende Underbeklædning maa holde mig i Stuen. Dernæst hils den ganske Villa.

Om Museet[B] skal jeg nok skrive[4].

Hils Korups[5] og Marchers[6] mange Gange. Jeg holder saameget af Villaen, af Marchers fire Udraabstegn og den hele lille By.

Deres Ven

H. B.

A. til] Ordet er rettet fra: fra. B. Museet] Bang har streget et bogstav ud før t'et.