[1890, cirka 5. december, fredag] . Fredensborg


Fra Herman Bang til Kristian Dahl

Fredensborg.

Kære Ven.

Fra Rosenkrantz fik jeg Brev, at »Interwiewet« kom. Der havde kun været Pladsmangel. Redaktør Holst havde imidlertid sagt: Detteskal paa[1].

Hils Deres Kone[2]. Naar kan De begge komme herud?

H. B.