[1890, 17. december] Onsdag . Fredensborg


Fra Herman Bang til Kristian Dahl

Fredensborg. Onsdag.

Kære Dahl.

Jeg svarede ikke paa Telegrammet, fordi De ‒ ret betænkt ‒ ikke i »Tageblatt«[1] skulde begynde med en saa difficil Sag. »Tageblatt« skal vi ordne saasnart De kommer herud.

Angaaende »Interwiewet«[2] er det jo rimeligt, at Fru Nissen[3] efter at have læst det modbydelige Angreb i »Nat-T.«[4] har maattet ændre noget. For hende er jo dette en Livssag.

Hvis »Tilskuer«-Artiklen ikke optages, er det kun, fordi Hr. R-K[5] ikke tilstiller »Tilskueren« nogetsomhelst, der ligner Billetter. Nu skal jeg skrive til Fruen.

Skriv til Göteborg, saasnart der er noget friskt og aktuelt ‒ som sidst. Og send nu ikke hver Dag Brev til »Dagbladet«.

»Berliner-Tageblatt« faar De sikkert. Mærkeligt, at jeg ikke har tænkt paa det før.

Jeg er saa sørgmodig og træt.

H. B.