[1890, 19. december] Fredag . Fredensborg


Fra Herman Bang til Kristian Dahl

Fredensborg. Fredag.

Kære Ven.

Vedlagte vil vise Dem, at alt i Kristiania staar saare vel. Som »Dagbladets« Mand er De nu fastslaaet. Nu skal vi gaa helt i Gang med »Handelstidningen«[1] ‒ saasnart det gode Tilfælde er der. Og samtidig sé efter »Tageblatt«[2].

De maa ‒ hvis der skrives noget om Fru E.N.[3] ‒ opsamle hver Kompliment og kun dem.

Deres Ven

H. B.