[cirka 1891; dvs. ca. 1888-1891] Tirsdag . [København?]


Fra Herman Bang til Anna Feilberg

Tirsdag.

Kære Frue.

De vil have været saa forbauset som ingensinde over min Opførsel. Men min Svoger[1] har ikke svaret mig. Og jeg har atter i et Tilbagefald til al Vinterens Lidelse staaet uden Energi og uden Arbejdsevne. Aa ‒ dette Liv er ret, ret forfærdeligt.

Tilgiv mig derfor, Frue. Saasnart jeg faar min Arbejdsdygtighed tilbage, skal jeg afgøre denne pinlige Gæld.

Jeg sender Dem og Deres Mand[2] alle Hilsener.

Deres hengivne

H. B.