[cirka 1891; dvs. ca. 1888-1891] Lørdag . [?]


Fra Herman Bang til Anna Feilberg

Lørdag.

Kære Fru Feilberg.

Tusind Tak.

Deres Godhed for mig er mig en stor Trøst ‒ jeg lider saa meget og paa saa mange Maader.

Deres hengivne

Herman Bang.