[1891, måske januar?] Lørdag . [Fredensborg?]


Fra Herman Bang til Anna Feilberg

Lørdag Aften.

Tilgiv mig, Frue, at jeg først nu svarer paa Deres saa venlige Brev, som jeg fandt efter at være kommen vel ud af det ved Sné incarnerede[1] Korsør.

Gaa i Selskab kan jeg ikke. Men en Aften at komme ud til Dem med Skrams[2] vil være mig meget kært. Paa Tirsdag har jeg en Oplæsning ‒ om jeg kom efter den? Kan De ikke have mig den Aften, da send blot to Ord.

Deres hengivne

Herman Bang.