[1891, 28. januar] Onsdag . [Fredensborg]


Fra Herman Bang til Kristian Dahl

Onsdag.

Min kære Dahl.

Gaa til baade E.B.[1] og G.B.[2] I al Fald til E.B.

E.B. sér da, at De har »Magt«, og at De kan vise Tjenester ‒ og han er en Mand, hvis egen Magt beroer ogsaa paa den store Egenskab, at han gengælder Tjenester.

Til Fru Erika[3] skriver jeg strax. Hun har intet direkte sagt til H.[4]

En Glæde har jeg haft: et Telegram fra Fru Levy[5], at hun igaar havde sluttet Kontrakt med Kasino. Saa Gud ske Tak da[6].

Slet staar det med

H. B.