[1891, april?] Onsdag . Taarbæk, nord for København


Fra Herman Bang til Kristian Dahl

Taarbæk Hotel. pr. Klampenborg. Onsdag.

Længes Hr. Dahl maaske efter at høre en Smule fra mig? Længes maaske endogsaa Fruen[1]? Jeg er nu her, Børn ‒ og Himlen velsigne Jer begge for Maade, jeg kom her paa. Aarhus var en fatal Stad. Jeg gjorde stor, meget stor Lykke hos et ganske antageligt Publikum. Men Penge ‒ ikke saameget som bag paa min Haand. Ikke saameget som til én Snaps Cognac af Dampskibsselskabets.

Og nu ‒ sidder jeg her.

Vi skulde vel have de norske og svenske Breve afsted. Men hvordan? i dette Hundevejr er en Københavnerrejse saa sin Sag. Kunde De ikke sende Brevene til ‒

»Morgonbladet« ‒ Malmö.[A]

»Norrköpings Tidningar ‒ Norrköpi[B]

Nej ‒ Sludder, det gaar ikke. Laan Postbogen den Dag, som jeg nærmere vil meddele Dem. Jeg maa vel dog til Byen i denne Uge.

Hils Deres Kone[2] og Pup[3] og Deres Svigermoder[4].

Deres Ven

Herman Bang.

A. »Morgonbladet« ‒ Malmö.] Af Bang overstreget med en stor bølgestreg, der også annullerer den følgende linje. B. »Norrköpings Tidningar ‒ Norrköpi] Denne ufuldendte linje overstreget af den samme bølgestreg, der også annullerer linjen ovenfor.