[1891, april?] Søndag . Taarbæk, nord for København


Fra Herman Bang til Kristian Dahl

Taarbæk Hotel. Søndag.

Min kære Dahl.

De kan tro, at jeg glæder mig over Deres Brød[1]. Hvert Menneske taler derom. Konsul Green[2] bad mig idag anmode Dem om at sende Hr. Pitzner[3] til ham ‒ paa Kongens Nytorv har han Bankforretning ‒ ; han mente, der kunde dannes et stort Aktieselskab til Oprettelsen af et Mønsterbageri med tvende Formaal, dels Oplæring af Bagere, dels Levering af Mønsterbrød.

Sé ‒ dér har De Emne til en ny Artikel.

Hvad siger dog Bing[4]? Dét maa da være ham »das gefundene Brod«. Men nu maa han ogsaa give Dem de fem Øre Linjen.

Denne Asp[5]. Men lad mig tale med ham.

Ikke denne Søndag men næste venter jeg Dem. Hvordan kan Deres Kone[6] være syg nu, hvor hun maa glæde sig saa meget over »Brødet, vi spiser«?[7]

Hansen[8] kommer Tirsdag.

Hils Frue[9], Pup[10] og Deres Svigermoder[11]. Véd De, at det gjorde mig græsselig ondt, at jeg glemte at sige hende »Velbekomme« sidst.

Adieu. De svensk-norske Blade!

H. B.