1891, 4. August [tirsdag] . København


Fra Herman Bang til Carl Feilberg

4.8.91.

Kære Dr. Feilberg.

Tilgiv mig, men den haardeste Nødvendighed tvinger mig. Ellers kommer jeg ikke til Dem. Det er dog to Aar siden. Men jeg har den hele Tid i Sæby[1] været syg ‒ er nu mer end nogentid deprimeret. Og ligefrem Skandale hænger over mit Hoved. Vil De give mig ‒ jeg kan ikke sige laane ‒ 50 Kr.

Bliv ialfald ikke vred.

Hils saa mange Gange Fru Feilberg[2]

fra Deres Ven

Herman Bang.

Studiestræde 4[3].

Svar mig hurtigt.