[1891. 22. september. ] Tirsdag. Charlottenlund


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Charlottenlund.

Tirsdag.

Kære Nansen.

Jeg hører, du har konfereret om mit Stykke med Federspiel[1].

Jeg maa da sige dig, at hvis Teatret[2] vil spille Sørgespillet[3], maatte det ske ved den første Forestilling og i Oktobers Slutning.

Jeg vil nemlig ellers spille deri ved en privat Forestilling inden min Afrejse til Finland o:s:v:, hvorfra jeg sandsynligvis først vender tilbage ud paa Foraaret.

Din hengivne

Herman Bang.