[1892, 17. juni] Fredag. Sæby


Fra Herman Bang til Julius Schiøtt

Sæby. Fredag.

Kære Ven.

Du bevarer din »gyldne« Taushed. Ganske vist ‒ at tale var kun »Sølv«; men vidste du, hvormeget jeg trænger til en Seddel[1], vilde du sende den. Eller ialfald svare: om du vil have »Artisterne fortæller«[2]. De kan saa let anvendes andetsteds.

Herman.