1893, 24. December [søndag] . [Paris]


Fra Herman Bang til Margarethe og Peder Jørgensen

Juleaften '93.

Glædeligt Nytaar, kære Børn.

Og et Liv i skyldfri Fred ‒ hvad der er Menneskenes store Eneste.

Altid Deres Ven

H. B.