[1894. september.]. [København?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Peter.

Tænk dig – Wittrup[1]s Lunger er angrebne begge. Der er næppe noget Haab.

Kan du huske den første Aften vi tre var sammen paa Nørregade[2]. Du kom, tror jeg, hjem fra Selskab, og du sagde, da han var gaaet, at han havde et "tragisk" Blik.

Den ulykkelige. Hans Liv havde vist med Smerte betalt Indsatsen – og nu kommer han ikke til at spille Spillet.

Sig mig, om Hensigtsløsheden ikke undertiden kan oprøre.

Herman.