1895. 25. november [mandag] . Sorø


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Sorø. 25.11.95.

Kære Nansen.

Ser du, det falder mig i Aarenes Løb alt sværere at udtrykke Følelser. Jeg trækker en humoristisk Dress[1] over min ganske Figur. Men i et Brev vil jeg alligevel takke dig for Timerne fra sidst. Det var vel – paa Bunden af vort Hjerte – alligevel altid sværere for os at misforstaa hinanden end i Venskab og sammen at betragte denne mærkelige Verden og glædes, naar en af os naaede noget og var lykkelig.

Tak ogsaa din Forlovede[2] saa mange Gange. Hun vil naa vidt. Sig hende, at hun maa øve sin Stemme en Time om Dagen – og faa de bløde Toner frem, uden derfor at faa nogen sødlig Klang i Organet.

Din

Herman B.

Hils Tykkerten Immanuel[3].