[1897. marts. ]. [København?]


Fra Herman Bang til Betty Nansen

Kære Kunstnerinde.

Det kan jeg ikke, da jeg maa og skal være hos Kaptajn Sørensen – "den anden slesvigske Krig"[1] – til militær Konference Kl. 4.

Men for dog at se Dem traver jeg saá ind til "Efteraarssolen"[2]

Hils Peter.

Deres Ven

H.B.