[1897. 13. marts, cirka], Lørdag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Lørdag.

Kære Ven.

Jeg har maattet tage fra Byen nogle Dage. Kreta [1] blev mig for broget. Nu er jeg her igen men har det ikke bedre.

Og Fru Betty N. i "Maskeraden"[2].

Og Frøken E.H.[3] som Baronesse.

Og G.W's "Satyrspil"[4] som er saa brillante.

Grev Prozor[5] sender mig idag dette Brev om "Maria"[6]. Saa er vel nu den Sag i Orden. Men hvilket Honorar.

Din

H.B.