[1897. april. ]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Nansen.

Nej – jeg maa bede om at faa de tyve Kr. igen. Det er da ogsaa rædsomt – det Hele.

Og i næste Uge holder Rex[1] Dommedag. Hvis jeg paa nogen Maade kan, kommer jeg iaften.

Din

H.