[1897. april. ]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Kære Nansen.

Jeg skulde idag have haft et "Opgør" med Hr. Korsgaard[1], som har vist sig nødvendigt. Desværre kan det nu først finde Sted paa Onsdag. Jeg beder dig derfor mindeligt "forstrække" mig med ti Kroner, som du plus lidt mere undtagelsesvis[A] skal faa igen paa Onsdag.

Herman.

A. undtagelsesvis] Ordets to første bogstaver er tilsyneladende rettet fra: ikk.