[1897. 13. april], Tirsdag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Tirsdag.

Nej – jeg kan hverken skrive eller noget andet. Bare til Nød passe Kreta .[1]

Igaar Eftermiddags blev jeg syg og min Plads til "Strandby Folk"[2] stod tom og jeg kunde herhjemme ikke skrive en Linje hverken om "Frederiksberg-Hennings"[3] eller om "Vort Folk"[4].

Men det kommer.

Her ligger ti Kr. og de andre faar du først paa min Fødselsdag[5].

Hav det nu saa dejligt i Berlin – dejligt, begge to.[6]

Gid jeg kunde tage med.

Jeg skulde til Cantors[7] til Middag men maa gaa i Seng. Mit Liv er egenlig ikke saa muntert – naar Kreta undtages.

Og den lykkeligste Rejse for Kunstnerinden.

Din

H.B.