[1897. 15. april], Torsdag. København


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Torsdag.

Slagelsegade 22.

Ø.

Kære Nansen.

Du maa undskylde, at der – saa længe jeg ikke kan gaa ud – kommer lidt Slinger i Valsen som nu med din Ven Edison[1]. Jeg skal imidlertid, naar andet Hefte kommer, gøre selve Omslaget til Skamme med en formidabel Straale.

Jeg har idag under Titlen "Man siger –"[2] skrevet en Venlighed om Bojesen[3], der lader "Aarhundredets Jubilæumsskrift" langt bag sig[4].

Mange, mange Hilsener til Fruen[5].

H.B.

Fredag Morgen.

Brevet kom ikke afsted iaftes og nu maa jeg aabne det for at bede dig gøre mig en stor Tjeneste. Jeg faar først Penge imorgen – fra Korsgaard[6] – og har slet ingen. Vil du laane mig 20 Kr. til imorgen. Men læg dem forsigtigt i en Konvolut, saa Pigen[7] intet mærker.

H.B.