[1897, 22. juli] Torsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Torsdag.

Kære H.

Mens De venter paa min Bog[1], beder jeg Dem gemme denne lille Stump af en Avis[2], som jeg gerne vilde en Gang skulde reddes fra helt at glemmes. Den rummer en Sum af mit Liv.

Deres Ven

H. B.