[1897, oktober?] . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Kære Hirschsprung.

Trængslernes Tid er snart forbi: til Nytaar faar jeg en virkelig Stilling[1]. Men indtil da er jeg paa det vilde Hav og naar det kniber haardest, maa De hjælpe mig.

Vil De ‒ ti det kniber haardt ‒ give Buddet 20 Kr.

Deres

H. B.