cirka 1898 [1897-1899] Søndag . København


Fra Herman Bang til Anna Feilberg

Søndag Morgen.

Slagelsegade 22. Stuen.

Kære Fru Fejlberg.

Da jeg mødte Dem forleden, saá jeg paa Deres Ansigt, at De tænkte: Hvor er han blevet gammel og fattig.

Saa fattig er jeg, at vi idag knap har Brødet i Huset. Sig ikke noget om dette ‒ heller ikke til Professoren[1]. Men kan De, da læg en Pengeseddel i et Brev og lad Deres Jomfru[2] bringe den herhen, saa min Pige[3] intet mærker. Hun tror dette er et Nej til en Frokost.

Deres Ven

Herman Bang.