[1898, 22. oktober] Lørdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Lørdag.

Kære H.

Hermed endelig Korrekturen ‒ og saa er det slut[1].

Brevet fra Henrik Ibsen kan et af de unge Mennesker i Forretningen[2] gaa hen og skrive af i Universitetsbiblioteket. Det findes i »Politiken« i December det Aar, da »Tine« udkom[3].

Naar kommer »Ved Vejen«?[4]

Pas endelig paa, at »Indskuddene« nu føres ind paa det rigtige Sted[5].

De maa endnu en Gang betale Husholdningspengene og give de halvtreds Kr. til Budet. Jeg skal saa til Gengæld paa Tirsdag tage fat paa den tredje Novelle[6]. »Den hvide Paaske«[7] er færdig og Enden er ‒ Gud være lovet ‒ ikke Begyndelsen lig. Den tredje Novelle, som De altsaa faar i Manuskript hedder »die Gnädige«[8] og vil blive i samme Stil som den i »Danmark«[9].

Deres hengivne

H. B.