[1898, 5. november] Lørdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Lørdag.

Kære H.

Bed endelig Trykkeriet passe paa Rettelserne.

Vaabenet skal flyttes længere ned og til Siden[1].

Kommer saa »Ved Vejen« imorgen?[2]

Naar faar jeg Eksemplarer? Der maa være et indbundet.

Vil De give Bud'et halvtreds Kr. Nu skal det høre op. Men Korrekturer o:s:v: tager mig saa megen Tid, at jeg knap kan arbejde andet.

Dog er Novellerne til Foraaret meget snart færdige[3]. De skal sé »Den hvide Paaske«[4] ender pragtfuldt.

»Pagebreve« var fine[5].

Ja, jeg vil efter Jul skrive den Historie til saadan et Bind[6].

H. B.