[1898, 16. november] Onsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Onsdag Morgen.

Kære H.

Jeg lovede at skaane Dem i denne Uge[1] og kommer allerede idag. Det skyldes min Sygdom. Jeg faar intet færdigt og jeg maa idag betale Sofies Løn[2]. Paa Lørdag ialfald tør jeg ikke komme. Men giv Budet tredive Kr., at jeg kan diktere i Ro iaften[A] og have Fred. Tilgiv den slette Skrift men jeg er til Morgen meget ilde efter en søvnløs Nat.

Deres Ven

H. B.

A. iaften] Bang har delt ordet ved et linjeskift: iaf / ften ‒ og derpå overstreget det andet f.