[1898, 29. november] Tirsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Tirsdag Morgen.

Kære Hirschsprung!

Jeg er syg, saa jeg maa lade Hr. Steen[1] skrive. Jeg har været syg, siden Opførelsen af »Jægerne«[2], men nu skal Styrtesøer af Manuskript nok følge, for jeg kan jo lige saa gærne digte som være fortvivlet.

Hermed Almanaken »Danmark«[3] og »den hvide Paaske«[4]. Naar skal vi udgive den Bog? Jeg er jo nu saa berømt i alle Aviser, at Folk maaske endogsaa falder paa at købe mine Bøger.

Den 3' Novelle[5] maa for Pengenes Skyld være færdig inden Jul, hvad den ogsaa nok skal blive. Vil De give Sofie[6] 50 Kroner. Hvis der kommer Kritiker af »det hvide Hus«[7], vilde jeg gærne læse dem, da jeg mangler[A] Energi til selv at læse Bladene. ‒

»Ved Vejen«[8] proklameres jo nu som Julegave over hele Landet. ‒ De maa gaa hen og se »Jægerne«, da Stykket spilles aldeles udmærket. Det er vistnok den højt ansete Sceneinstruktørs bedste Arbejde.

Deres Ven

Herman Bang.

A. mangler] Dette ord er tilføjet over linjen, måske af Bang selv.