[1898, 13. december] Tirsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Tirsdag.

Kære H.

Hvis De vidste, hvor træt jeg er af at være en Tigger ved Vejen.

Paa Lørdag og næste Lørdag ‒ aa, det er Juleaften ‒ skal De være befriet for mig. Men jeg maa idag betale et Afdrag og forgæves har jeg søgt at faa Penge andetsteds. Summen er halvtreds Kr. Hermed »Posten«[A] . Jeg haaber fremdeles, min Novelle skal blive færdig inden Jul[1]. Vil De sende »Ved Vejen«[2] og »Huset«[3] til Hr. Kristian Dahl[4] ‒ »Politiken« ‒ som ønsker at skrive om disse Værker..... i norske Blade.

Deres Ven H. B.

A. »Posten«] Læsning af dette ord er lidt usikker.