[1898, 20. december] Tirsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Tirsdag Morgen.

Kære Hirschsprung!

Hermed Begyndelsen af »En Fortælling om Elskov«[1]. Himlen give nu, at De maatte finde den lykket. Den er i det mindste af en dadelløs Oprigtighed. Man bør kunne naa derhen: at man ved Hjælp af en høj Teknik siger alt, hvad man mener.

Og jeg mener just, som die Gnädige[2]. ‒

Vil De være saa elskværdig at betale min Sekretær, Hr. Steens[3] Regning. ‒

»Politiken« er vidunderlig, og »Judiths Ægteskab«[4] blev for mig en dyr Entreprise.

Naturligvis gaar det, som De sagde, at E.B.[5] først anmelder efter Nytaar.

Deres Ven

H. B.

Mere Manuskript skal uden Ophold følge.