[1899, 9. februar] Torsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Torsdag.

Kære Hirschsprung.

Gør mig den store Tjeneste at sende mig nye Korrekturer paa »den hvide Paaske«[1]. De andre er blevet borte under min Sygdom.

Og Manuskript skal De faa, saasnart mine Hertuginder[A] ikke mere besvimer for aabent Tæppe[2].

Deres

H. B.

A. Hertuginder] Bang har rettet ordets første bogstav fra et: B.