[1899, 11. februar] Lørdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Lørdag.

Kære H.

Hvad jeg har skrevet af »Die Gnädige«[1] maatte jeg kassere. Det var for meget ‒ »Ragout«. Men imorgen begynder jeg igen.

Her er til Gengæld Indledningen til »Det Graa Hus«[2].

Korrekturer skal De faa Mandag[3].

Giv Bud'et min Ugeløn + 5 Kr. ↄ: 30 Kr.

Er der aldrig norske Kritik'er.

Deres Ven

H. B.