[1899, 21. februar] Tirsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Tirsdag Aften.

Kære Hirschsprung.

Naar i den nye Udgave af »det hvide Hus«[1] alligevel skal indføje »Juleaften«, ønsker jeg ogsaa disse to Digte indføjede[2]. Jeg skal, naar Tiden kommer, sige hvor.

Deres Ven

Herman Bang.