[1899, 4. marts, lørdag] . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Kære H.

De maa skænke mig fire Aftner af Deres Liv for at faa den Novelle[1] færdig. Jeg kan kun med Dem[2].

Mine Sager bliver først ordnede Mandag og Tirsdag flytter jeg[3]. De maa give mig 20 Kr. Saa skal jeg intet forlange eller bede om før femtende Marts. Hvornaar kan De komme?

H. B.