[1899, 23. marts] Torsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Torsdag Aften.

Kære Ven.

Jeg vilde gerne tale med Dem imorgen Kl. 4-5 om en Sag angaaende Forlaget[1]. Saa kommer jeg op i No. 13[2].

H. B.