[1899, 1. april] Lørdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Lørdag.

Kære Ven.

Sikken Ladning. Og saa er det tilmed fortræffeligt. Idag, imorgen og iovermorgen serveres Resten ‒ saa De har den ganske Genstand paa Tirsdag[1]. Det er da flinkt, véd jeg. De maa give Bud'et 40 Kr. Naar jeg har givet min Oplæsning[2], skal De holde de 150 tilbage, som jeg fik, da jeg flyttede[3]. Hvilken Dag er det, jeg skal til Selskab hos Dem?

Af »Grønne Henrik«[4] fik jeg to første Dele ‒ og ingen anden. Her er den ene første tilbage. Lad saa Budet faa en anden i Stedet.

Deres Ven

H. B.