[1899, 20. april] Torsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Torsdag.

Kære Hirschsprung.

De faar Penge med fra Musikhandelen[1] Kl. 5-6.

Men send mig med Bud'et 60 Kr. Ti ved min Hjemkomst fordrer de Penge her paa Hotellet[2] ‒ og det paa min Fødselsdag.

H. B.