[1899, 24. april] Mandag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Mandag.

Kære Hirschsprung.

Ja ‒ det er frygteligt.

Men hvad kom der ind? Fra imorges er alle faldne over mig i Anledning af »det udsolgte Hus«[1]. I Løbet af to, tre Dage skal jeg finde Udveje. Men jeg maa ‒ idag betale halvtreds Kr. til den værste. Send mig dem og imorgen Regnskabet.

Igaar laa jeg i Sengen. Saa oversætter jeg Maupassant[2] og Kl. 10 imorgen Formiddag retter jeg, nede i Forretningen, Bogen ud[3].

Giv Bud'et Pengene.

Saa skal det være slut.

H. B.