[1899, 6. maj] Lørdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Lørdag.

Min kære Ven.

Jeg ligger paa mine Gerninger[1]. C'est fini. Giv Bud'et 30 Kr.

Deres Ven

H. B.