[1899, 16. maj] Tirsdag . [København]


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Tirsdag Aften.

Kære Ven.

Det for min Læge[1] bestemte »Liv og Død«[2] var blevet møgbeskidt. De maa derfor give ham ‒ ↄ: sende ham ‒ et andet:

Dr: Valdemar Brummerstedt

Ryesgade 76.

Ø.

Deres Ven

Herman Bang.