[1899. 22. maj. ] Mandag. Kolding


Fra Herman Bang til Betty Nansen

Kolding.

Mandag.

Nej, kære Børn, det var umuligt. At vente til Torsdag vilde være at tabe en hel Uge, og jeg har kun en Maaned, inden jeg maa afsted til Udlandet.

Men trist var det.

Mange Hilsener til Jer begge.

Herman B.