1899, 30. Juni [fredag] . Assens


Fra Herman Bang til Aage Hirschsprung

Bang Lungebetændelse. Sygdommens Forløb meget tvivlsom. For alle Eventualiteters Skyld maa afsendes 300 Kr strax. Deraf fradrages Frk Husums Beløb og hun strax komme Vodrof Tværgade 5, 3 Sal[1]. Dr Lind[2] erklærer dette for nødvendigt

Herman Bang