[1900. 3. april. ] Tirsdag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Tirsdag.

Kære Ven.

Witzansky[1] beder mig sige dig, at naar han ikke har optaget "Folketeatrets" Redegørelse, da er det kun fordi han allerede havde mine Par Ord[2], som var skrevne allerede i Søndags[3].

"Politiken" er nu sød – paa alle Maader. Men send mig strax et Bud, naar jeg kan udrette noget. Nu kan jeg det, da jeg endelig har overbevist Hr. W.

Din hengivne

Herman B.